dissabte, 12 de maig del 2018

Redactar documents

MILLOREM L'ESCRIPTURA DELS NOSTRES DOCUMENTS:

Abans de començar a escriure cal tenir en compte els següents consells:
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/bon-escrit/index.html

Com redactar bé: