dissabte, 12 de maig de 2018

Redactar documents

MILLOREM L'ESCRIPTURA DELS NOSTRES DOCUMENTS:

Abans de començar a escriure cal tenir en compte els següents consells:
https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/bon-escrit/index.html


 Passos que cal seguir per fer una carta.
http://www.xtec.cat/centres/b7007488/recull%20docs/carta/carta.html
Tipus de carta: https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/models-documents/carta/exemples