dilluns, 6 de març del 2017

Literatura d'Avantguarda

L'Avantguardisme
Resultat d'imatges de avantguardismeApunts i exercicis guiats per fer sobre els moviments d'Avantguarda:
http://www.xtec.cat/~malons22/personal/avantguardes.htm

Materials i enllaços molt útils per explicar el tema:
https://litecatalana.wordpress.com/avantguarda/
Presentació en diapositives:
https://www.slideshare.net/montsetorr/avantguardisme1-6622774?ref=https://litecatalana.wordpress.com/avantguarda/

Els principals Manifestos Avantguardistes: 


Sobre el surrealisme (en castellà) (4'29")

Un Chien Andalu (Salvador Dalí/ Luís Buñuel):Entrevista a Salvador Dalí (les mosques)(1'22'')
Sobre Salvat-Papasseït (28')
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3597&p_ex=Salvat%20Papasseit

Sobre cal·ligrames (estudis dels principals fets per autors catalans):

Treball sobre l'Avantguarda:

Materials de "El gust per la lectura" sobre Salvat-Papasseït: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0025/f7ad8a11-b47b-4349-bc84-9d3bf361204b/Salvat-Papasseit_1999.pdf

Activitats per experimentar amb la poesia (activitats amb autocorrecció i amb exemples il·lustratius ben seleccionats):
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/experimentar/pantalla8.htmPoemes objecte: